O Rotaractu

Rotaract je mednarodna organizacija, ki združuje preko 6500 klubov v 180 državah sveta, kar pomeni 180.000 mladih med 18-im in 30-im letom, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem svetu in boljših ljudeh.

Rotaract klubi so del globalnega prizadevanja, da bi na svetu zavladala mir in mednarodno razumevanje. To prizadevanje se začne na ravni lokalne skupnosti, vendar njegov domet ne pozna meja. Rotaractovci imajo dostop do številnih virov Rotary International (RI) in Fundacije Rotary (The Rotary Foundation). Rotary International zagotavlja administrativno podporo, ki Rotaract klubom pomaga k uspehu.

Rotary je nepolitična, ne verska in neprofitna svetovna organizacija. Združuje uspešne ljudi različnih profesionalnih klasifikacij, ki se želijo udejstvovati na dobrodelnem področju in so zavezani humanitarni miselnosti. Svoje poslance in zastopnike ima pri Združenih narodih, Unescu, Evropskem svetu, Svetovni banki …

Za organizacijo so značilna visoka etična načela v poklicnem in zasebnem življenju. Moto organizacije je: »Služiti nesebično – pomagati tistim, ki so pomoči potrebni,« njen simbol pa zlato nazobčano kolo.

Rotarijsko leto ni enakovredno koledarskemu letu; začne se s 1. julijem in konča s 30. junijem. Sestanki večinoma potekajo dvakrat mesečno na isti lokaciji. Po potrebi se število sestankov prilagaja. V jeseni in pomladi potekajo na različnih lokacijah distriktne konference, vsakega junija pa je svetovna Rotaract konferenca.

rotary-sloveniaRotary vprašanja:

 1. Ali je res?
 2. Ali je pošteno do vseh?
 3. Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
 4. Ali bo v dobrobit vsem udeležencem?

Cilji Rotaracta so naslednji:

 • zagotoviti priložnost osebne in skupinske dejavnosti mladim za služenje družbi
 • zagovarjati mednarodno razumevanje in strpnost ter dobro voljo med ljudmi
 • nuditi pomoč socialno prizadetim, bolnim, ostarelim in drugače ogroženim članom družbene skupnosti
 • profesionalni razvoj in razvijanje vodstvenih sposobnosti
 • razvijati strokovne in vodstvene veščinerotaract-slovenija
 • poudarjati spoštovanje pravic drugih na podlagi priznavanja vrednosti vsakega posameznika
 • priznavati dostojanstvo in vrednost vseh uporabnih poklicev kot priložnosti za opravljanje koristnega dela
 • priznavati, uporabljati in promovirati etične standarde kot vodstvene sposobnosti in strokovne odgovornosti
 • razvijati znanje in razumevanje v zvezi s potrebami, težavami in priložnostmi v skupnosti in
  po vsem svetu
 • zagotavljati priložnosti za osebne in skupinske dejavnosti za delo v korist skupnosti ter spodbujanje mednarodnega razumevanja in naklonjenosti vsem ljudem

Cilje Rotaractovci dosegajo z različnimi projekti na lokalni, državni in mednarodni ravni kot so organizacija dobrodelnih prireditev, osveščanje javnosti, zbiranje sponzorskih sredstev …

Vsako leto predsednik Rotary International predstavi svetovni projekt, nekateri projekti pa so stalnica v rotarijskem delovanju in jih kot take zastopajo različne fundacije: PolioPlus, Hunger Task Force, Comunity Service Force …

Zgodovina Rotarijske ideje

Prvi Rotary klub je bil ustanovljen 23. februarja 1905 v Chicagu. Njegov ustanovitelj je Paul P. Harris (na sliki). V Sloveniji je prvi Rotary klub začel delovati leta 1930 v Mariboru. Ideja o Rotaractu kot podmladku rotarijskega gibanja se je pojavila v 60-ih letih v ZDA in tako je bil leta 1968 ustanovljen prvi Rotaract klub v Severni Karolini (v Sloveniji je bil prvi Rotaract ustanovljen v Ljubljani 1994). Rotary je nepolitična, neverska in neprofitna organizacija.

rotary-international
zgodovina_ideje1

Organizacija distrikta in kluba

Najvišja institucija je svetovna organizacija Rotary One Center, ki ima sedež v ZDA, pod njo pa so kontinentalni centri. Klubi so organizirani v rotarijske distrikte (organizacijske enote v katerih je združenih več klubov, ki jih povezuje skupni jezik, kultura, geografske meje …). Na čelu distrikta je guverner, vsako državo pa predstavlja asistent guvernerja. Guvernerju in njegovemu asistentu so odgovorni predsedniki Rotary in Rotaract klubov v distriktu. Zastopnik distrikta za Rotaract se imenuje DRR (District Rotaract Representative).

Vsak klub se mora najprej ustanoviti na lokalni in državni ravni, kot je to predpisano z zakonodajo (v Sloveniji se opredeli kot humanitarno društvo), v mednarodno organizacijo Rotaract International pa je sprejet z inavgruacijsko ceremonijo – charterjem.

Klub sestavljajo člani in upravni odbor. Upravni odbor ima obvezne funkcije: predsednik (voli se vsako leto), podpredsednik, tajnik, zakladnik; ter neobvezne funkcije: zapisnikar, protokol, koordinator RAC/RC … Glede na administrativne zahteve zakonodaje o društvih mora biti v klubu tudi častno razsodišče, nadzorni svet in disciplinska komisija.

Glede na širino in zahtevnost projekta se lahko sestavijo tudi posamezni organizacijski odbori, ki pa so odgovorni predsedniku kluba.

Vsak Rotaract je odgovoren svojemu botrskemu klubu (Rotary klub, ki je ustanovitelj Rotaracta) in njegovemu predsedniku oz. odgovornemu za mladinsko dejavnost.